ivme

birim zamanda (bir saniyede) hızdaki değişme miktarı.