kbz

bkz vermeye çalışırken kbz veren kabız yazar.