kesif

yoğun; mat; kalın anlamlarına sahip arapçadan dilimize geçmiş bir kelime.

genellikle koku (örn. havada kesif bir ... kokusu var) için kullanılsa da tek bir ismi niteleyen özel bir sıfat değildir.

(bkz:kesafet)