komünyon

bu ifade latin kökenlidir, latincede akkusativ yapısı com+munio dur,
come kelimesi mesela italyanca bilenler bilir , gibi manası katar fransızca da ise comme diye geçer hatta...
munio ise fransızcada munir kelimesidir , bi şeyle donatmak ve doldurmak manası vardır şimdi bu aklınızda bulunsun,

komünyon un ingilizcesi "eucharist" tir, bizde (bkz: efkaristiya) diye ingilizceden alarak türkçeleştirmişiz sanırım... tam türkçe karşılıkları rabbin sofrasıdır, missa ayini diye de geçer... hani hristiyan olmayanların şarap - ekmek dedikleri olay budur, o yüzden ekmek-şarap ayini diye de geçer sokak jargonunda...
katolik,ortodoks ve anglikan inanışına göre;
isa çarmıha gerilmeden hemen önce dünyanın daha sonraki hali, hristiyanlığın devamı konularında havarileri aydınlatmak için topladığı son sofradır...inanışa göre ise ekmek isanın bedeni, şarap ise isanın kanındır...isa beni anmak isteyenler bunu yapsınlar dediği bilinir... ve bu ayine katılıp şarap ekmek yapanlar isanın bedenini kendi içine almış ,onunla donatılmış sayılırlar... komünyon işte tam olarak buna işarettir...