led diyot

light emitting diode

tipik tek yönlü diyod üzerinden ileri besleme yolu ile iletilen elektrik akımı ile yapılan malzemenin özelliğine göre farklı dalgaboylarında ışınım yapan diyotlardır..