malumu beyan

bilinen, belli bir düşünce yada durumun tekrar anlatılması, açıklanması.