meursault

albert camus'nün yabancı adlı romanının baş kahramanı. roman, meursault'nun şu cümlesiyle başlar: "anam ölmüş bugün. belki de dün. bilmiyorum". yabancıda, meursault'nun topluma yabancılaşması, kendi içine kapanıp hissizleşmesi ve insani ve dünyevi olan her şeye kayıtsız kalması anlatılır.

romanda, kendisine yöneltilen sorulara kısa ve baştan savan cevaplar veren meursault'nun üzerinde kurulan toplum baskısını görürüz. hissizleşmesine rağmen, şu cümleyi kurar meursault:

"yıllardan beri ilk defa olarak içimde, aptalca bir ağlama arzusu uyandı, çünkü bütün bu insanların benden ne kadar nefret ettiklerini hissetmiştim".

(bkz:absürdizm)
(bkz:varoluşçuluk)