mikroekonomi

ekonomiyi tüketiciler, firmalar ve endüstriler düzeyinde inceleyen disiplindir.