milli edebiyat

- 1860'tan sonra benimsenen ve 2. abdülhamit tarafından da desteklenene osmanlıcılık ideolojisi, balkan savaşı'dan sonra sonra imparatorluk sınırları içinde patlak veren bağımsızlık mücadeleleri sonucu geçerliliğini kaybetti.
- 1908'den sonra önce edebiyat ve fikir adamlarınca ortaya atılan, sonradan siyasi nitelik kazanan milliyetçilik akımı gelişme gösterdi.
- milliyetçilik hareketi kısa bir süre sonra türkçülük adı altında dernek ve yayın organlarının kurulmasıyla siyasi yönden teşkilat kurmaya başladı.
- 2. meşrutiyet'ten sonra başlayan ulusçuluk akımı, her alanda kendini göstermiştir.