milliyetçilik

bir kişinin yok yere kendisini diğer toplumlardaki insanlara göre daha farklı hissetmesidir. bu genelde olumlu yönde bir farklılıktır. ona göre ataları önemli işler başarmıştır ve oda o özel soydan gelmekte, onlarla aynı tarihi paylaşmaktadır.

yani özetle, onun başkalarına göre bir artısı vardır. aslında işin aslı bir artısını söylemeye ihiyacı vardır. nitekim günümüzdeki milliyetçi insanlarda da bu yönde bir eğilim vardır. hiç bir özelliği olmayıp milliyeti ile övünmek durumunu çokça görürüz bu kişilerde. halbuki öz yetenekleri üzerine gitmiş olsalar, yani bir katma değerleri olsa bu olaylara girmelerine hiç gerek kalmayacaktır.
milliyetçilik bu ülkede (belki de bütün dünyada) bana faşizmden başka hiçbir şey ifade etmiyor.
  • /
  • 2