mınıza qoruz

atarlı giderli abiğlerimizin, sahip oldukları eril organı kullanmaktan çekinmeyeceklerini, diş gösteren köpek gibi saldırıya hazır olduğunu göstermek için kullanıdkları söz öbeği
bir smokebl kült lafıdır