normalleşme

neye ve kime göre? sorusunu akla getiren.
yaşasın a-normallik! sloganını da kışkırtır.

(bkz:16 mayıs 2021 kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi)