olağanüstüvari

sıradan şeylerin üstündekilerimsilere denir.