olgunun aktif gencin pasif olması

bu ülkedeki kültürün eşcinsellere dayattığı bir ilişki biçimi.