orgeneral

rütbesi en yüksek generaldir. esas görevi ordu komutanlığıdır.