osmanlıda tellaklar

dellakname-i dilküşa - ( gönüller açan tellaklar kitabı)

seyis ali ile ilgili bölümü veriyorum daha ayrıntılı bilgi için: http://turandursunkutuphanesi.files.word...

biri dahi seyis ali'dir. bir tüvana (güçlü) nev-hat (sakalı yeni çıkmış) oğlan olup kendi kadr-ü kıymetini (değerini) bilmeyip boğazı tokluğuna tersane haytalarına uçkur çözerken hamam çıplağı olmuş, az zamanda şöhret bulup hammam-ı piyalepaşa'da (piyalepaşa hamamı'nda) kibar ve rical (önde gelen kişilerin) tokmakçısı idi. dellak kalyoncu süleyman'ın oğlanı ve şakirdi (öğrencisi) ve ortağıdır ki bir günde kırk göt tokmaklayıp kırk sefer fişek attığı hamam siciline kaydolunmuştur. ricalden (üst düzeydeki yöneticilerden) bir efendinin oğluna alâka edip oğlanı kalafat yerine çekip cebren (zorla) gemi içine sokup livata etmekle (etmesi üzerine), hamamdan peştemalı ile çıkarmışlar ve o çıplak halinde kalafat yerinde salbeylemişlerdir (asmışlardır). amma pek yazık olmuştur. elhak (allah için) erkek güzeli serbaz (cesur), şahbaz (yiğit), dilbaz (gönül eğlendiren), civanbaz (gençlere meraklıların) hizmetinde çâlâk (çevik) dellak-i pak (temiz tellak) idi.
selam olsun atalarımızın o hep inkar edilen hayatına ve o hayatlara şahitlik eden tüm evrak, kitap ve deftere!
ilgi çeken bir kitap. günümüzde istanbul ve anadoluda da hala da varmış böyle tellaklar. osmanlı torunuyuz ya. bıyıklı, dede, amca, genç, olgun karışık. ama artık hamama pek gidilmediği için pek tercih edilmiyor, bu işte artık para yok.

(bkz: osmanlıda eşcinsellik)
(bkz: hiz oğlanı)