ötekileştirmek

müsaadenizle sizi yok edeceğiz(!)

http://homojen.ayisozluk.com/bes-dakikalik-saygi-durusu-otekilestirme/
yıllarca lgbttq bireyler olarak ötekileştirme mağduru rolünde oynamamıza rağmen, kendi içimizde bile inanan/inanmayan, farklı görüşlü diye etiketleşmenin içine sürüklenip, öteki ötekileştirmelere mahal veriyoruz..
  • /
  • 2