panel

bir konunun, karara varılmak için değil çok çeşitli yönlerden anlatılması için, bir topluluk önünde sohbet havası içinde tartışılmasıdır.