payıradak

aniden, birdenbire. fakat sadece yırtılmak için kullanılan bir kelime.

örnek: hâlâ saklarım, her sözü vurgun o satırları. yok, payıradak yırtıp atamadım. hayır, yakamadım. o mektubu bırakıp gitti gideli....