pınar beyaz peynir ben buldum reklamı

lanet olası gereksiz reklamlar arasından kendisine şöyle hitap ettiğim reklam "çirkinler* içinden bir seni sevdim
kalbimi sana, bir sana verdim".