prekarya

iş güvencesi ve sürekliliği bulunmayan işlerde bilişsel (cognitive) emeğiyle çalışan, 20. yüzyılda ortaya çıkmış çalışan sınıfı.

genelde 'yaratıcı' görülen reklam, yazılım, program, oyun vb. sektörlerde çalışanlar; kültür ve eğitim endüstrisinde kitap çevirmenliği, eğitim görevliliği vb. işlerde çalışanlar bu sınıfa dahil edilebilir. kelime temel anlamıyla iş piyasalarının güvencesizleştirilmesinden etkilenen sınıf demek olduğu için günümüzde kapsamı hızla genişlemekte.

(bkz:prekarizasyon)

italyan otonomcu marksistler, geç kapitalizmde bilişsel emeği sömürülen sınıf için benzer bir anlamda kognitarya kavramını kullanmıştır.