prospektüs

ilaç kutularından çıkan ikaç hakkında geniş bilgi içeren kağıt.