rast gelmek

tesadüfen, habersiz bir şekilde karşılaşmak.