refah kapitalizmi

bürokrasinin tam oturduğu, yönetsel erklerin sadece iktidarlara binmediği bunlardan dolayı giden gelen hükümetler sonucunda etkilenmeyen dinamik bir ekonomi politikası güden ve bunu kapital sermaye, karsal döngü arasına sıkışmadan becerebilmeyi amaçlayan ekonomik ve serbest piyasa ekonomisi ilkeleri... liberal devlet yerine sosyal devlet anlayışıdır , amaç refah tır... "bırakın yapsınlardır" * fakat bunu yaparkende refah için yapsındır... aslında kapitalist ekonominin tıkandığı yerlerde sosyalist ekonomiyi refah kisvesi altında uygulamaktır, bunun çıkmazı süregelen kar döngüsüdür, o döngü o kadar acımasızdır ki , refahdan önemli şeyler vardır o düzende... despot sosyalizm ile vahşi kapitalizm arasındaki arageçiş formudur... refah devletleri bunlara güzel örneklerdir, en güzel ülkeler diyebileceğimiz ülkeler buradadır...

(bkz: iskandinav ülkeleri)
(bkz: almanya)