rene girard

"kutsalın olduğu yerde şiddet de vardır." beyanatında bulunan fransız felsefeci, tarihçi ve edebiyat eleştirmenidir. şiddet, toplum, din konularında güzel yazıları mevcut.