rindlerin ölümü

"
hafız’ın kabri olan bahçede bir gül varmış;
yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
gece; bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış
eski şiraz’ı hayal ettiren ahengiyle.

ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde;
gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
ve serin serviler altında kalan kabrinde
her seher bir gül açar;her gece bir bülbül öter.
" - yahya kemal beyatlı.