sabit fikirli olmak

genelde kötü anlamda kullanılan fakat aslında hangi fikirde stabil kalındığına göre kötü ya da iyi bir şey olduğu değişebilecek durumdur. genelde muhafakazar yani korumacı düşünceye sahip insanlara sabit fikirli denir. fakat hiçbir fikir hakikati tek başına temsil edemez. hiçbir fikir başka fikirlerden üstün değildir. her fikir değiştirilebilirdir. fikirlerin değiştirilebildiğinden yola çıkarak değiştirilmek istenen fikrin de, başka bir yerde başka bir fikirle ikame edildiği gerçeğini de gözden kaçırmamak gerek. yani, bir fikrin bir yerde geçerliliğinin yitirilmesi istenebilir, yine bunla birlikte başka bir yerde o geçerliliği yitirilen fikir asıl sahip olunması gereken fikir olarak görülebilir.

gel gelelim, insan manipülasyona en açık varlıktır. en basit fikirlerin taraftarı yapılan insanların, bu fikirlerinden vazgeçmemeleri sağlanır bir şekilde. boş bir zihne bir fikir yerleştirip onun o zihinde büyümesini sağlamak kolaydır, buna karşın bir fikirle dolu bir zihinde, o zihindeki fikri alıp yerine tam tersi bir fikri koymak zordur. fakat belli bir seviyeye gelmiş, farklı bakış açılarına sahip insanlar sabit bir fikre tutunmayı reddederler. genelde esnek bir düşünce dünyasına sahip olan bu insanlar, hiçbir düşüncenin şaşmaz bir gerçeklik savunucusu olduğunu düşünmezler. çoğu tartışmada zihinlerindeki fikirlerin zayıf yanlarının ortaya konulmasıyla birlikte, o fikrin temelsizliğinin farkına varıp, esnek geçişlerle farklı fikirleri zihinlerinde sürdürmeye başlarlar. dolayısıyla fikirler, yanlışlıkları ispat edildiği takdirde zihinlerde geçerliliklerini yitirmiş olurlar artık.

yine de sayısız fikirlerle dolu bu dünyada, her insan kendi benimsediği fikrini ateşli bir şekilde savunmaya devam edecektir. asıl doğruyu kimse belirleyemez, buna karşın bazı yanları çürütülen bir fikirde ısrarcı olmanın yararı yoktur. insanoğlu değişen bir varlıktır. beş yıl önce ölesiye savunduğu bir fikri şimdi yanlış bulup, o fikrin tam tersi bir düşünceye sahip olabilir. bu, hayat boyu devam eder. eskiden yanlışlanan bir düşünce bile hayatın ileriki dönemlerinde tekrar zihne yerleşebilir.