saz

genellikle su kıyılarında, bataklık yerlerde yetişen ince kamış, hasırotu, kofa gibi bitkilerin ortak adı.
türk halk müziğinde kullanılan, gövdesi ağaçtan oyularak yapılmış, uzun saplı, telli, genellikle tezeneyle çalınan bir çalgı.
ve yine türk halk müziğinde kullanılan bağlama, cura, tar, ney vb. çalgıların genel adı.