şemosfer

atmosferin stratosfer ile iyonosfer arasındaki katmanıdır.