şerbet tadı vermek

bozmak, eskisi gibi olamamak, orijinalliğini yitirmek.