şeriye vekaleti

osmanlıdaki diyanet işleri bakanlığı dır.