sınıfın en çalışkanının da düşük not alması

düşük notu avutma itemi.