supap

bir yay yardımıyla gergin tutulan ve yatağın düzlemine dik olarak yaptığı gidip gelme hareketiyle bir akışkanın geçişini ayarlamaya yarayan kapak. *

subap, supab, sibop vs şeklinde bilinir ama yanlıştır. gerçek yazılışı supaptır.