suret

görünüş, biçim, yazı veya resim kopyası, nüsha, yol, tarz, islam felsefesinde, varlığın görünen yanı, beş duyu ile algılanan yönü, resim, fotoğraf, yüz ve çehre.

kaynak: güncel türkçe sözlük.