tck 299

cumhurbaşkanına hakaret suçunu tanımlayan üç maddedir.

(1) cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) (değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.
(3) bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır

ülkede tavizsiz uygulanan iki kanundan biri.
diğeri: tck 216/3