tck'nın nefret suçları maddesine cinsel yönelim ifadesinin eklenmesi gereği

cinsel yönelimi yüzünden ayrımcılığa uğrayan bireyleri koruma altına almak için ilgili maddeye cinsel yönelim ifadesinin girmesi gerekliliğidir. şayet böyle bir şey olursa cinsel yöneliminden dolayı işe alınmayan ya da işten atılan, herkese açık hizmetlerden yararlanması engellenen eşcinsel bireylere bunları reva gören kişiler cezalandırılacaklardır. yasanın ilgili maddesinde cinsiyet ifadesi geçse de açıkça cinsel yönelim ifadesi geçmemektedir.

(düzeltme:..nefret suçlarıyla ilgili maddesine... şeklinde açacaktım başlığı ancak sığmadı. bu şekilde düzeltebilirseniz, teşekkürler)

bu konuda herhangi bir derneğin, oluşumun ya da örgütün bir çalışması varsa biri beni aydınlatabilir mi?

türk ceza kanunu'nda ayrımcılık başlığı altında yer alan 122. madde şu şekildedir;

madde 122. - (1) kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,

b) besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,

c) kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(bkz:nefret suçları)