telefon çalınca internetin gitmesi sorunsalı

insanlı deli eden sorunsaldır.