toplumsal kuralların değişmez yapısının imkansızlığı

herhangi bir konudaki fikrinizi belirttiğinizde karşınızdakilerin "ama bu toplumsal kurallara aykırı" dediği bir durumla birçoğunuz karşılaşmışızdır. bu deyiş bana oldukça anlamsız gelir, zira toplumsal kurallar, doğası gereği bir topluma bağlıdır. yani toplumun zaman içerisindeki evrimi nedeniyle değişime uğrar, eski yapısını muhafaza edemez. yukarıdaki sözü söyleyen kişiler genellikle toplumsal kuralların değişmez yapısına atıfta bulunurlar. ama savunmaları çelişkilidir çünkü toplumsal kurallar, onları koyan toplum değiştikçe değişime uğrar. haliyle de savunulan halinden zaman içerisinde farklı bir biçime bürünür.