tularemi

kemirici hayvan­ların yol açtığı bir enfeksi­yon.