türklerin hristiyan olması halinde olabilecekler

3 Entry Daha
hristiyan türkler zaten mevcuttur bunu basit bir tarih bilgisiyle bile bilebilirsiniz.

inceleyin; kavimler göçü