üç parmak işareti

izci selamlaması bu şekilde yapılmakta...