ülülemre

"idareci, iradeciler, iradecilere" tarzından anlam içeren kelime.