vita activa

hannah arendt'in insanlık durumu adlı kitabında kullandığı latince terim. arendt bu terimi emek, iş ve eylem üzerinde temellendirmiştir. arendt, tefekkür karşısında, vita activa teriminin ehemmiyetini savunur.

ona göre emek, türün hayatını garanti eder, iş ve işin ürünü olan dünya, ölümlü hayatın boşunalığına ve insani zamanın gelip geçici oluşuna bir kalıcılık ve süreklilik kazandırır. eylem de siyasi yapılar kurulmasını sağlar ve bu yapıları muhafaza ederek, hafızanın yani tarihin koşulunu yaratır. arendt, bu üç temel etkinlik arasında en çok eylem etkinliğinin üzerinde durmuştur.