vitriol

simya terimi ve latince 7 sözcükten oluşan "visita ınteriora (ınteriorem) terræ (tellus) rectificando ınvenies occultum (operae) lapidem" cümlesindeki sözcüklerin baş harflerinden oluşturulan sembolik bir sözcüktür.
bu cümlenin türkçe çevirisi ise "dünyanın derinliklerini (içini) ziyaret et, damıtırken (arıtırken) gizli taşı (felsefe taşını) bulacaksın." anlamına gelir.
yeraltına inme sembolizmi enki-tammuz-hades i çağrıştırır...cehenneme inişe bir gönderme …
arınıp saflaşmak istiyorsan cehenneme iniş deneyimini yaşamalısın.…