viva la libertad

ispanyolca "yaşasın özgürlük" anlamına gelen cümle.