yahya kemal

saf şiir anlayışıyla şiir yazmayı hiçbir zaman terk etmemiş, aruzu ("ok" şiiri hariç) ısrarla sürdürmüş hatta gazeller yazmış bir bağımsızdır.

"kendi gök kubbemiz, eski şiirin rüzgarıyla, rubailer" (şiir)

"eğil dağlar, siyasi hikayeler, siyasi ve edebi portreler, aziz istanbul" (nesir)