yarıcılık

ürünün tarla sahibi ile emek sahibi arasında eşit olarak bölüşüldüğü ortaklık akdi anlamında bir islâm hukuku terimi.
tarla bir taraftan, emek bir taraftan olmak üzere, tarla sahibi ile emek sahibi arasında yapılan emek tarla ortaklığıdır. bu akdin islâm hukuk terminelojisindeki adı müzaraadır.