yarım annelik

çocuğu doğurup bakıp büyütmeyen sadece biyolojik annesi olan çocukların anasına da denir.