ellerini hangi su yıkar ortalık malı

direkt üzerime alındığım aşırı tatlış söz öbeği. hayli lekeli kirli bir sürtüğüm, beni beğenen böyle beğensin hacı abi.