içtima

ceza hukukunda suçların birleştirilmesi ya eritilmesi hadisesi. fikri içtima ve gerçek içtima şeklinde türleri vardır.

örneğin bina içinde hırsızlık suçunda ayrıca mesken ihlalinden ceza verilmez fikri içtima kuralı gereğidir. ancak kaçırarak alıkoyma suçunda gerçek içtima uygulanır hem hürriyeti tahdit hem de duruma göre yağma suçundan ayrı ayrı ceza verilir.